Category Archives: Hoạt động

Workshop – Quản lý và phân bổ tài chính cá nhân

Sáng chủ nhật ngày 13/10/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Quản lý và phân bổ tài chính cá nhân”. Buổi học gồm hàng chục anh chị là chủ doanh nghiệp SME, các nhà quản lý. Mục đích của workshop là […]

Workshop – Phân bổ ngân sách tài chính

Sáng chủ nhật ngày 29/09/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Phân bổ ngân sách tài chính”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý. Mục đích của workshop là giúp các chủ doanh nghiệp, nhà […]

Kenmei Gakuin tổ chức buổi workshop về Xây dựng quy trình đào tạo nhân viên

Sáng thứ bảy ngày 29/06/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop thứ sáu. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Xây dựng quy trình đào tạo nhân viên”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý. Mục đích của workshop là giúp các […]

Kenmei Gakuin tổ chức buổi workshop về Xây dựng quy trình huấn luyện nhân viên

Sáng thứ bảy ngày 15/06/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop thứ năm. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Xây dựng quy trình huấn luyện nhân viên làm việc hiệu quả”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý. Mục đích của […]

Kenmei Gakuin tổ chức buổi workshop về Tạo Động Lực Cho Nhân Sự

Sáng chủ nhật ngày 02/06/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop thứ tư. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Tạo động lực cho nhân sự để nâng cao hiệu quả kinh doanh”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, là quản […]

Kenmei Gakuin tổ chức buổi workshop về Tư duy tối ưu thời gian và Hiệu quả công việc

Sáng chủ nhật ngày 19/05/2019 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop thứ ba. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Tư duy tối ưu thời gian và hiệu quả công việc”. Buổi quy tụ gần 20 anh chị là chủ doanh nghiệp […]

Call Now Button