Quy trình triển khai

Để triển khai các chương trình cố vấn một cách tối ưu và hiệu quả, không làm mất thời gian cũng như chi phí của doanh nghiệp, Kenmei Gakuin đã đúc rút nên một quy trình tư vấn gồm 5 bước như sau:

 1. Thiết lập mục tiêu chung phù hợp với nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp
 2. Phân tích dữ liệu tài chính doanh nghiệp
 3. Đánh giá dữ liệu tài chính doanh nghiệp từ đó đồng bộ mục tiêu chung
 4. Lên chiến lược và thiết lập chương trình thực thi cho doanh nghiệp
 5. Kiểm soát, đo lường và đánh giá hoạt động thực thi của doanh nghiệp theo mô hình PDCA (Plan – Do – Check – Action)

 

Hình thức Triển khai

Mỗi tuần chúng tôi sang làm việc ở văn phòng của Khách hàng 1 buổi (sáng hoặc chiều): Tương tác trực tiếp với Chủ Doanh Nghiệp (hoặc Giám đốc Điều hành).

Đối với gói “Start-Up” – gói lần đầu tiếp cận với doanh nghiệp – thời gian triển khai là 3 tháng. Nội dung triển khai bao gồm:

 • Chọn mô hình kinh doanh, mô hình doanh thu khả thi nhất với năng lực tài chính và lĩnh vực kinh doanh
 • Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị doanh nghiệp đang cung cấp cho khách hàng
 • Tái sắp xếp & gắn kết và phát triển đội ngũ nhân sự
 • Phát hiện và loại bỏ ngay các “nhân tố độc hại, cá nhân độc hại” gây cản trở đà phát triển của doanh nghiệp.
 • Xây dựng và triển khai giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp trong toàn tổ chức
 • Xây dựng các quy trình trọng yếu: Marketing/Sale/Chăm sóc khách hàng/Tuyển dụng/Đào tạo và huấn luyện nhân sự
 • Phát họa hành trình trải nghiệp khách hàng
 • Xây dựng kỹ năng quản lý thời gian, quản lý tài chính cho toàn tổ chức

Đối với gói “Fly-Up”, dành cho doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành xong gói “Start-Up”. Thời gian đồng hành cùng doanh nghiệp là từ 1 đến 3 năm. Nội dung triển khai thêm bao gồm:

 • Nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp
 • Mở rộng doanh nghiệp bền vững hoặc tinh gọn doanh nghiệp
 • Phát triển đội ngũ quản lý cấp trung
 • Xây dựng kế hoạch giữ chân nhân tài
 • Xây dựng quy trình để doanh nghiệp tự vận hành

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chi trả nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng với dịch vụ triển khai. Hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng về kết quả mà không thu thêm bất cứ khoản phí nào khác.