Quy trình triển khai

Để triển khai các hoạt động cố vấn một cách tối ưu và hiệu quả, không làm mất thời gian cũng như chi phí của doanh nghiệp, chúng tôi đã đúc kết nên một quy trình làm việc gồm 5 bước như sau:

 1. Khảo sát hiện trạng của doanh nghiệp
 2. Thiết lập mục tiêu chung phù hợp với nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp
 3. Thống nhất nội dung triển khai và các chỉ số đo lường liên quan (nếu có)
 4. Lên kế hoạch và thời gian triển khai 
 5. Kiểm soát, đo lường và đánh giá kết quả đạt được để có sự điều chỉnh

 

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

3 GÓI DỊCH VỤ CỐ VẤN

1/ Gói “Start-Up” là chương trình cố vấn dành cho doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm. Chủ doanh nghiệp là người mang lại doanh thu chính cho công ty và mong muốn xây dựng nền tảng để có thể vận hành tốt doanh nghiệp trong tương lai khi mà có nhiều nhân sự mới vào làm.

2/ Gói “Step-Up” là chương trình cố vấn dành cho doanh nghiệp đã có từ 2 đến 3 năm hoạt động. Chủ doanh nghiệp muốn tối ưu trong việc vận hành doanh nghiệp đảm bảo việc kinh doanh vừa hiệu suất, vừa hiệu quả mà lại tiết giảm chi phí để có thể tồn tại trên thương trường và tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.  

3/ Gói “Fly-Up” là chương trình cố vấn dành cho doanh nghiệp hoạt động từ 3 năm trở lên và có nhân sự chuyên trách các phòng ban cơ bản như: Kinh doanh, Marketing, Kế toán, Hành chính & Nhân sự. Chủ doanh nghiệp muốn tối ưu trong việc vận hành doanh nghiệp đảm bảo việc kinh doanh vừa hiệu suất, vừa hiệu quả mà lại tiết giảm chi phí để có thể nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới và lợi nhuận tăng trưởng bền vững. 

NỘI DUNG CHÍNH

 • Làm rõ Tầm nhìn, Sứ mệnh, Hoài bão, Giá trị cốt lõi, Năng lực cốt lõi, Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đánh giá chất lượng nhân sự và sắp xếp lại nhân sự dựa trên mô hình VIBS (Value – Interest – Behaviour – Skill Motivator)
 • Xây dựng các quy trình trọng yếu như: Marketing/Sale/Chăm sóc khách hàng/Tuyển dụng/Đào tạo và huấn luyện nhân sự
 • Vận hành doanh nghiệp theo ma trận Hiệu quả – Hiệu suất
 • Triển khai chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) và KAIZEN
 • Triển khai cơ chế truyền thông nội bộ HORENSO và KANBAN
 • Xây dựng hệ thống đánh giá đo lường hoạt động kinh doanh
 • Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí trong công ty
 • Xây dựng chính sách lương 3P phù hợp để giữ chân nhân tài 
 • Lập kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, đội ngũ quản lý cấp trung
 • Lập kế hoạch phân bổ ngân sách cho từng tháng/quý/năm
 • Lập kế hoạch quản lý dòng tiền và công nợ
 • Trang bị tư duy tài chính/tư duy marketing/tư duy bán hàng cho toàn thể nhân sự
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng bộ câu hỏi huấn luyện nhân sự
 • Xây dựng bộ khảo sát tinh thần gắn kết trong doanh nghiệp

HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

Mỗi tuần 1 đến 2 buổi (sáng hoặc chiều) đội ngũ cố vấn sang làm việc ở văn phòng của Khách hàng hoặc một địa điểm nào đó thích hợp. Chúng tôi chỉ làm việc trực tiếp với Chủ Doanh Nghiệp.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chi trả nếu khách hàng cảm thấy không hài lòng với dịch vụ triển khai. Hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng về kết quả mà không thu thêm bất cứ khoản phí nào khác.