Giao việc – đòn bẩy nhân sự của nhà quản lý

Giao việc, một kỹ năng quan trọng mà nhà quản lý cần phải có. Giao việc mang lại cho nhà quản lý nhiều lợi ích, trong đó có 2 lợi ích quan trọng.