SỨ MỆNH

Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tăng năng suất lao động của nhân sự và giúp hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả hơn.

.

TẦM NHÌN

KENMEI trở thành đối tác đồng hành đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực Cố vấn – Đào tạo về Chiến lược Nhân sự và Vận hành doanh nghiệp đến năm 2030.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Minh bạch
  • Tôn trọng lẫn nhau
  • Làm việc vui vẻ
  • Chính trực
  • Tinh thần trách nhiệm
  • Gắn kết đồng đội
  • Liên tục cải tiến