SỨ MỆNH

Sắp xếp & Gắn kết nhân sự trong Doanh nghiệp và giúp hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả hơn.

TẦM NHÌN

KENMEI phấn đấu trở thành trung tâm Tư Vấn, Đào Tạo & Huấn luyện về Quản trị nhân sự uy tín hàng đầu tại Việt Nam, dựa trên 2 trụ cột là: Triết lý Đạo đức và Tâm lý hành vi con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giao tiếp cởi mở – Tôn trọng lẫn nhau – Làm việc vui vẻ – Tử tế với nhau – Tinh thần trách nhiệm – Gắn kết đồng đội – Liên tục đổi mới