NGHỆ THUẬT TUYỂN DỤNG

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu dài để giúp bạn chọn được “đúng” nhân tài phù hợp với tổ chức của mình.

Nội dung giải pháp:

  1. Tư duy tiền đề: tâm lý con người thời đại 4.0
  2. Chọn người phù hợp với Giá trị cốt lõi, Văn hóa doanh nghiệp
  3. Nắm vững công thức [Thái độ > Trải nghiệm > Kỹ năng > Kiến thức]*Năng lương
  4. Cần chọn đối tượng nào trong số (sinh viên chưa ra trường, sinh viên mới ra trường, người có kinh nghiệm cùng lĩnh vực, người có kinh nghiệm khác lĩnh vực) ?
  5. Nguyên tắc số 2 (phỏng vấn 2 lần, ở 2 nơi khác nhau)
  6. Xây dựng bảng mô tả công việc, câu hỏi phỏng vấn phù hợp
  7. Nắm vững quy tắc DISC, 4 tử huyệt cảm xúc, tháp nhu cần Maslow
  8. Nghệ thuật ăn trưa phỏng vấn và thuật đọc nguội
  9. Tại sao phải chọn người viết tốt, vẽ tốt?