XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO nắm được các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tránh những sai lầm thường gặp. Đồng thời biết cách đánh giá bộ 3 quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp gồm: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi.

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 2 ngày

Số lượng học viên: 20 – 25 người

Phần 1: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

  • Định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp
  • Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của tổ chức
  • Khi nào cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  • Vai trò của các Key Person, KOLs trong doanh nghiệp đối với việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

Phần 2: Xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp

  • Các bước xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp
  • Vượt qua các sai lầm thường gặp khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  • Phương pháp xây dựng bộ 3 quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp gồm: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  • Xây dựng bộ quy tắc ứng xử “Code of Conducts” từ văn hóa doanh nghiệp
  • Xây dựng các chương trình để triển khai văn hóa doanh nghiệp
  • Xây dựng các hoạt động giúp duy trì Giá trị cốt lõi “sống” trong doanh nghiệp