NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO & GIAO VIỆC

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn đào tạo và bàn giao việc cho nhân sự “mới” một cách hiệu quả nhất.

Nội dung giải pháp

  • Ghi nhớ quy tắc: “Hãy thôi áp đặt, bắt đầu huấn luyện”
  • Chào đón người mới và set-up lịch trình đạo tạo
  • Luân phiên đào tạo cho người mới
  • Tổ chức đào tạo định kỳ (tháng, quý, năm) chia sẻ về chữ ĐẠO, sứ mệnh, tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Văn hóa doanh nghiệp
  • Đào tạo các chỉ số tài chính cơ bản
  • Đào tạo chéo giữa các phòng ban
  • Áp dụng mô hình đào tạo Modelling
  • Quy trình đào tạo và bàn giao công việc
  • Diễn tập và đào tạo lại
  • 10 bước giao việc