KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO hiểu về sức mạnh của việc tạo động lực trong việc nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 1 ngày

Số lượng học viên: 20 – 25 người

Phần 1: Tổng quan

 • Tầm quan trọng của việc tạo động lực
 • Tạo động lực trong câu chuyện DÙNG NGƯỜI
 • Các sai lầm trong việc tạo động lực thường gặp

Phần 2: Xây dựng kỹ năng tạo động lực

 • Thấu hiểu tâm lý nhân sự thông qua phương pháp DISC
 • Ứng dụng tháp nhu cầu Maslow trong việc tạo động lực
 • Các phương pháp trong việc tạo động lực
 • – Tạo sự linh hoạt
 • – Gia tăng sự tham gia
 • – Xây dựng văn hóa khen
 • – Lộ trình thăng tiến
 • – Môi trường làm việc
 • – Tiền