VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO hiểu được tầm quan trọng của việc vận hành nội bộ và cung cấp các phương pháp giúp việc vận hành trở nên hiệu quả hơn, hiệu suất hơn với chi phí thấp hơn. 

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 2 ngày

Số lượng học viên: 20 – 25 người

Phần 1: Nắm vững nguyên lý

  • Hiểu thế nào là vận hành doanh nghiệp, ai là người liên qua quá trình này
  • Phân biệt giữa hiệu quả, hiệu suất
  • KAIZEN và 8 yếu tố gây lãng phí trong doanh nghiệp
  • Những yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp bị gãy khâu vận hành nội bộ

Phần 2: Xây dựng nền tảng vận hành

  • Làm rõ sơ đồ tổ chức, luồn công việc và phương án thay thế khi người phụ trách nghỉ việc
  • Xây dựng mô tả công việc cho tất cả vị trí trong công ty
  • Ma trận hiệu quả – hiệu suất, ma trận thời gian
  • Bộ chỉ số đo lường hiệu quả vận hành
  • Chu trình PDCA và HORENSO