Nghệ Thuật Kaizen & Chuẩn Hóa Quy Trình

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn xây dựng và chuẩn hóa các quy trình của từng bộ phận, phòng ban để từ đó đưa ra các phương án KAIZEN cải tiến từng yêu tố.

Nội dung giải pháp:

  • Chuẩn bị nguyên liệu xây dựng quy trình: liệt kê trình tự công việc trong thực tế
  • Phát họa lược đồ thể hiện mối liên quan giữa các công việc
  • Áp dụng mô hình 5W3H2C trong quản lý chất lượng quy trình
  • Phương pháp HoRenSo: Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận
  • KAIZEN quy trình tuyển dụng
  • KAIZEN quy trình đào tạo
  • KAIZEN phương pháp tạo động lực, sự gắn kết
  • KAIZEN quy trình đánh giá, khen thưởng
  • KAIZEN phương pháp quản trị tài chính, quản trị thời gian