XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ XUẤT SẮC BẰNG DISC

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO biết cách xây dựng cho mình một đội ngũ xuất sắc, chủ động, hài hòa trong công việc. Đồng thời tránh những sai lầm phổ biến trong việc xây dựng đội nhóm và cải thiện hiệu quả giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm với nhau. 

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 1 ngày

Số lượng học viên: 20 -25 người

Phần 1: Tổng quan về DISC

  • DISC là gì và tầm quan trọng của nó trong việc hiểu mình, hiểu người
  • 30 giây nhận biết nhanh 4 nhóm người tương ứng 4 nhóm trong DISC
  • Làm bài test DISC để biết mình thuộc nhóm nào trong DISC

Phần 2: Xây dựng đội ngũ xuất sắc

  • Kiểm tra và sắp xếp lại nhân sự trong đội ngũ của bạn theo DISC
  • Nắm vững phong cách làm việc, giao tiếp của từng thành viên theo DISC
  • Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của từng nhóm trong DISC
  • Cách thức để cho mọi người làm việc hài hòa với nhau
  • 5 sai lầm cơ bản trong việc xây dựng đội nhóm
  • 5 yếu tố làm giảm sức mạnh của đội ngũ