Nghệ Thuật Quản Trị Tài Chính

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn tối ưu các chỉ số tài chính và kiểm soát tốt dòng tiền.

Nội dung giải pháp:

  • Đọc hiểu các chỉ số tài chính cơ bản
  • Nắm vững 2 phương pháp phân tích tài chính cơ bản: phương pháp so sánh và phương pháp phân tích tỷ lệ
  • Xác định ai, bộ phận nào chịu trách nhiệm với từng con số trên báo cáo tài chính
  • Quản lý và dự đoán dòng tiền
  • Tối ưu chi phí bỏ ra trên từng nhân sự, phòng ban và cả công ty theo thời gian và quy mô
  • Phân tích các chỉ số không được thể hiện trên báo cáo tài chính