KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO BẰNG CÂU HỎI

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp hay CEO biết cách đặt câu hỏi thông minh cho chính mình, cho đội ngũ nhân sự, cho những người xung quanh để phát huy nguồn lực của tất cả mọi người, xây dựng sự nghiệp thành công bền vững.

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 1 ngày

Số lượng học viên: 20 – 25 người

Phần 1: Sức mạnh của câu hỏi

  • Lãnh đạo thế kỷ 21 và vai trò của câu hỏi
  • Tại sao chúng ta ít hoặc không sử dụng câu hỏi
  • Những thói quen xấu khi đặt câu hỏi

Phần 2: Các loại câu hỏi

  • Câu hỏi đóng – câu hỏi mở
  • Sức mạnh của câu hỏi tại sao và cái bẫy tâm lý của nó
  • Câu hỏi dùng khi giải quyết vấn đề
  • Câu hỏi khám phá năng lực bản thân
  • Câu hỏi huấn luyện đội ngũ