Nghệ Thuật Quản Trị Thời Gian

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn tối ưu thời gian và chuẩn hóa quy trình nhằm loại bỏ những lãng phí tài nguyên trong doanh nghiệp.

Nội dung giải pháp:

  • Nguyên lý 80/20
  • Quy tắc Kim tứ đồ
  • Quy tắc 2 phút
  • Phương pháp Timeline để quản lý tiến độ cho từng dự án, chiến dịch, event
  • Tối ưu thời gian cuộc họp: quy trình trước, trong và sau cuộc họp
  • Phương pháp Brainstorming và Minndmap kết hợp miếng dán Post-it
  • Phát huy hiện ứng màu sắc, hình ảnh trong các cuộc họp