NGHỆ THUẬT TẠO ĐỘNG LỰC

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn tạo động lực làm việc cho toàn bộ nhân sự trong tổ chức của mình.

Nội dung giải pháp:

  • Công thức ROWE
  • Hiểu đúng vai trò của TIỀN & TĂNG LƯƠNG
  • Nguyên tắc “Mang đến cho tôi 3 giải pháp”
  • Phát huy tối đa nguồn lực nhân sự
  • Xây dựng chương trình “Ý tưởng của tháng”
  • “Cảm ơn” và nguyên tắc 3S làm tăng sức mạnh của lời khen
  • Thưởng “đúng” cách cho công việc nhàm chán và công việc mang tính sáng tạo
  • 9 lý do khiến chương trình khen thưởng công nhận theo mô hình CỦA CÀ RỐT – CÂY GẬY không còn hiệu quả trong việc duy trì động lực làm việc lâu dài