NGHỆ THUẬT TẠO SỰ GẮN KẾT

Đến với KENMEI, với hơn 8 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ cố vấn & đào tạo từng bước chi tiết giải pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chống và hiệu quả lâu để giúp bạn tạo sự gắn kết cho toàn bộ nhân sự trong tổ chức của mình.

Nội dung giải pháp:

  • Vòng tròn TÔN TRỌNG: tổ chức, lãnh đạo, đồng nghiệp, công việc, cá nhân
  • Mô hình RESPECT: 7 yếu tố tâm lý
  • Mô hình DISC trong phối hợp xây dựng đội nhóm
  • Chơi Game và Luật tôn vinh
  • Những buổi vẽ tranh, nặn đất sét, chia sẻ ước mơ khát khao
  • Chương trình “nói thật” về nhà lãnh đạo