THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG BẰNG DISC

Mục tiêu khóa học: Giúp các chủ Doanh nghiệp, quản lý bán hàng, nhân viên bán hàng và cả những ai đang làm Marketing thấu hiểu tâm lý khách hàng một cách nhanh chóng, đơn giản từ đó đưa ra kịch bản bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp qua đó tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.

NỘI DUNG CHÍNH:

Thời lượng: 2 ngày

Số lượng học viên: 20 -25 người

Phần 1: Tổng quan về DISC

  • DISC là gì và tầm quan trọng của nó trong việc hiểu mình, hiểu người
  • 30 giây nhận biết nhanh 4 nhóm người tương ứng 4 nhóm trong DISC
  • Những sai lầm trong việc áp dụng DISC cần tránh
  • Làm bài test DISC để biết mình thuộc nhóm nào trong DISC

Phần 2: Ứng dụng DISC trong bán hàng

  • Nhận biết hành vi mua hàng của khách hàng theo DISC
  • Những lưu ý khi giao tiếp với khách hàng 
  • Xây dựng kịch bản bán hàng phù hợp từng nhóm khách hàng
  • Làm bài tập tình huống và thảo luận nhóm