Tag Archives: giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Làm sao để Giá trị cốt lõi sống trong Doanh nghiệp?

Giá trị cốt lõi (GTCL) một cụm từ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong thời gian qua. GTCL giúp cho doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, tăng thêm năng lực cạnh tranh, giúp nhân viên gắn kết với nhau hơn. Đó là một vài trong số nhiều ý nghĩa tuyệt vời mà GTCL mang lại.

Liên Hệ Tôi