Tag Archives: kenmei

Kenmei Gakuin tổ chức CLB Game Cashflow 5T

Sáng chủ nhật 17/11/2019, lần đầu tiên Kenmei Gakuin tổ chức sinh hoạt CLB Game Cashflow với phiên bản mới nhất của tỷ phú Robert Kiyosaki. Có hơn 15 anh chị là chủ doah nghiệp, người kinh doanh tự do tham dự. Mục đích của chương trình là giúp thay đổi thói quen tài chính […]

Kemmei Gakuin tổ chức Workshop Quản lý và phân bổ tài chính cá nhân

Sáng chủ nhật ngày 13/10/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Quản lý và phân bổ tài chính cá nhân”. Buổi học gồm hàng chục anh chị là chủ doanh nghiệp SME, các nhà quản lý. Mục đích của workshop là […]

Kenmei Gakuin tổ chức Workshop Phân bổ ngân sách tài chính

Sáng chủ nhật ngày 29/09/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Phân bổ ngân sách tài chính”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý. Mục đích của workshop là giúp các chủ doanh nghiệp, nhà […]

Kenmei Gakuin tổ chức Workshop Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Sáng chủ nhật ngày 02/06/2019 vừa qua Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop thứ tư. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “Tạo động lực cho nhân viên để nâng cao hiệu quả kinh doanh”. Buổi quy tụ nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, là quản […]

Kenmei Gakuin tổ chức Workshop 7 Bước xây dựng Team làm việc hiệu quả

Sáng chủ nhật ngày 17/3/2019 vừa qua, Kenmei Gakuin đã tổ chức buổi workshop đầu tiên. Với tiêu đề đang được rất nhiều anh chị quan tâm: “7 Bước Xây Dựng Team Làm Việc Hiệu Quả”. Buổi quy tụ gần 30 anh chị là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, là quản lý các Team […]