Tag Archives: tuyển dụng nhân sự

KENMEI tổ chức khóa học Ứng dụng DISC trong công việc

Mục đích của workshop là giúp các doanh nghiệp tuyển dụng được người phù hợp. Biết cách giao việc, đào tạo theo từng tính cách hành vi của từng người…

Liên Hệ Tôi